COMUNA HERECLEAN

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

Patrimoniul turistic natural al comunei Hereclean este unul cu adevărat important. Pe raza comunei se regăsesc două rezervaţii, cea de la ,,Stejarişul" și ,,Stejarişul de baltă", ambele situate în localitatea Panic, rezervații cu un potențial turistic care are posibilitatea de a fi exploatat cu ajutorul unor investiții pentru creșterea accesibilități și construcția unui plan de sejur complet. O altă latură a turismului, cel bazat pe patrimoniu antropic are de asemenea potențial, existența monumentelor istorice precum „Monumentul lui Mihai Viteazul” de la Guruslău, Biserica de lemn ,,Sfinţii Arhangheli" de la Bocşiţa și Conacul Sebeş de la Panic. Pe lângă acesta mai putem aminti așezarea romană de la Badon, așezarea romană de la Guruslău, așezare neolitică de la Guruslău, așezarea neolitică de la Panic, Biserica de lemn din Bocșița, Necropola romană de la Badon şi Situl arheologic de la Panic.
Printre manifestările cultural-artistice existente în comună putem aminti zilele satului care se desfășoară în majoritatea satelor componente, dar și manifestările omagiale de la monumentul lui Mihai Viteazu care atrag un anumit număr de turiști.
Comuna Hereclean a realizat în anul 2008 un foraj de mare adâncime pentru captarea apelor cu proprietăți terapeutice. Forajul a fost executat la o adâncime de 265 m din tuburi de pvc cu diametrul de 160 mm, în localitatea Guruslău, în incinta fostului CAP.

centrul-de-informare-turistica-comuna-hereclean

Debitul de apă înregistrat este de 0.13 l/s, iar temperatura apei de 21 grade C (în condiții de temperaturi exterioare de 6 grade C). Conform studiului realizat de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie din cadrul Ministerului Sănătății în anul 2008, apele captate prezintă interes terapeutic pentru cura externă în cazuri de afecțiuni reumatismale, posttraumatice, neurologice periferice cronice, ginecologice cronice, etc. În prezent, din păcate, izvorul captat nu este utilizat în scopuri turistice.