COMUNA HERECLEAN

VICEPRIMAR

BONE CSABA

DATE DE CONTACT

ATRIBUTIILE VICEPRIMARULUI

 1. raspunde de administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Hereclean, motiv pentru care va lua masuri pentru evidenta statistica, inventarierea si controlul permanent a acestor bunuri.
 2. organizeaza, planifica si conduce activitatea de paza pe raza comunei Hereclean si analizeaza trimestrial activitatea si indicatorii de performanta stabiliti de consiliul local.
 3. asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice proprietatea comunei, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal.
 4. controleaza igiena si salubritatea localurilor publice, a produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate.
 5. ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de scurgerile apelor, animale, nerespectarea normelor de protectia muncii, de igiena si sanatate;
 6. desfasoara intreaga activitate de gospodarire a comunei, implicit a institutiilor de invatamant , sanatate, cultura, sport si celelalte unitati af1ate in proprietate sau in administrarea comunitatii noastre cu respectarea procedurile obligarii ale Sistemului de Management al Calitatii;
 7. dispune masuri ca cetatenii comunei sa poata beneficia de serviciile publice de interes local.
 8. ia masuri ca tot personalul sa respecte normele de sanatate si securitate in munca, normele de prevenirea si stingerea incendiilor, precum si regulamentul intern al primariei.
 9. administreaza si controleaza modul cum sunt utilizate suprafetele de pasune de pe raza comunei;
 10. coordoneaza intreaga activitate in ce priveste aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind ajutorul social (planificarea muncii si tinerea la zi a evidentelor privind prezenta persoanelor care au de executat munca in folosul comunitatii, cantitatea si calitatea lucrarilor efectuate).
 11. informeaza primarul cu privire la reclamatiile, sesizarile, doleantele si cererile facute de cetateni.
 12. raspunde de rezolvarea in termen legal a cererilor, reclamatiilor, sesizari lor si propunerilor cetatenilor, care sunt repartizate spre solutionare.
 13. raspunde de evidenta/buna executate a lucrarilor de intretinere si de utilizare rationala a imobilelor, a instalatiilor aferente.
 14. organizeaza si asigura efectuarea curateniei in birouri si celelalte incaperi si spatii aferente acestora.
 15. colaboreaza cu alte organe ale statului cu atributii privind asigurarea climatului de ordine si liniste publica, siguranta persoanelor, integritatea corporal, viata, bunurile acestora ori ale domeniului public, curatenia si combaterea comertului stradal neautorizat.
 16. asigura informarea operativa a primarului despre evenimentele deosebite ce au avut loc pe raza comunei, precum si masurile ce le-a dispus pentru remedierea situatiei.